sinds 1829

Het koor Concerten Historie Steun ons koor Informatie
Omhoog

Commissies

Bibliothecaris:

Mevrouw Hester van Wingerden. Te bereiken via e-mail: bibliothecaris@toonkunstkoordordrecht.nl


Technische commissie:

Houdt zich bezig met de inrichting van de concertruimte voorafgaand en na afloop van een concert. Hierbij moet je denken aan: podium, stoelen, licht, microfoon. Welke mensen en hoeveel zijn hier voor nodig.

De technische commissie werkt altijd via een draaiboek om een concert zo goed mogelijk te organiseren.


Zij regelen ook de vrijwilligers die nodig zijn voor bv.: Kaartverkoop, Controle kaarten, uitdelen van de programmaboekjes, controle gereserveerde plaatsen, begeleiden van en naar enz.


Op dit moment zitten in deze commissie:


Begeleidingscommissie:

Houdt zich bezig met:

Het bezoeken en contact houden in geval van ziekte e.d. Houdt de verjaardagen bij en zorgt dat er een felicitatiekaart bezorgd wordt.

Verzorgen van de bloemen voor de concertruimte en attenties voor de solisten bij concerten.

Organisatie van “koek en zopie” bij activiteiten van het koor die daar aanleiding toe geven.


De commissie bestaat uit:

Er is altijd een bestuurslid contact persoon.


Public Relationscommissie:

Publiciteit levert een belangrijke bijdrage aan de bekendheid en beeldvorming van het koor. De kwaliteit en de aantrekkelijkheid van de concerten spelen hierbij weliswaar een grote rol, maar het belang en het effect van goede informatievoorziening is zonder meer groot te noemen. In deze commissie participeert een bestuurslid als linking pin.

Het doel van het PR. beleid is het volgende:Het werven van fondsen , subsidies en extra financiën, teneinde meerdere kwalitatief verantwoorde concerten per jaar te kunnen organiseren. Publicatie via website, facebook, pers en concertagenda’s  Voor verdere informatie zie Koorkompas


Onderstaande leden hebben zitting in de P.R. Commissie:

Fred Heilema:
houdt zich bezig met het ontwerpen en maken van onze posters en programmaboekjes voor de concerten. Fred is tevens webmaster.

Petra Stabij:    
voorzitter van de P.R.cie en is samen met Nienke Broekroelofs verantwoordelijk voor het opstellen van brieven naar en het houden van contacten met sponsoren en adverteerders.

Gert Hendriks:
verzorgt de persberichten naar kranten en concertagenda’s. Hij houdt zich ook bezig met de inhoudelijke kant van de website.

Nienke Broekroelofs:
is de linking pin naar het bestuur en mede verantwoordelijk voor het vinden van sponsoren.