sinds 1829

Het koor Concerten Historie Steun ons koor Informatie
Omhoog

Het bestuur van het Toonkunstkoor Dordrecht is bereikbaar via:

Email: mail@toonkunstkoordordrecht.nl


Mevrouw Marijke van Vliet, voorzitter

Email: voorzitter@toonkunstkoordordrecht.nl


Mevrouw Nienke Broekroelofs, secretaris

Email: secretaris@toonkunstkoordordrecht.nl


Mevrouw Marianne Blaak, Penningmeester

Email: penningmeester@toonkunstkoordordrecht.nlBestuur