sinds 1829

Het koor Concerten Historie Steun ons koor Informatie
Sponsors Schenkingen Vrienden

Steun ons koor

Helaas is het vaak dat de begroting een behoorlijk tekort laat zien. We willen de toegangsprijs van het concert op een acceptabele niveau houden om het voor iedereen mogelijk te maken om te komen luisteren. Om goede solisten aan te trekken en daardoor op een hoog niveau muziek te maken is ook een kostenpost.

Daarom vragen we u:

Voor nadere informatie klikt u op de pagina’s links hiervan.