sinds 1829

Het koor Concerten Historie Steun ons koor Informatie
Omhoog

Toonkunstkoor Dordrecht is niet alleen het oudste koor, het is ook een gezellig koor! De pauze tijdens de repetities is meestal te kort. In het regelmatig terugkerende weekend wordt veel gezongen en tijdens de zaterdagavond, als we voor elkaar optreden, leren we elkaar beter kennen. Er is altijd aandacht voor lief en leed.

We zijn serieus met muziek bezig. Thuis studeren is een voorwaarde; als je de noten kent, kunnen repetities gebruikt worden om er samen muziek van te maken. Sommige leden hebben individueel zangles. Elk lid moet in de twee-jaarlijkse herstemming ten overstaan van dirigent en een bestuurslid bewijzen dat stem en vaardigheden nog steeds bijdragen aan de beoogde koorkwaliteit.

Toonkunstkoor Dordrecht kiest de laatste jaren vooral voor vernieuwend werk, dat toch aansluit bij de klassieke traditie.

Een kleine greep uit het moderne werk : De Veertien Stonden van H. Andriessen, Stabat Mater van Karl Jenkins, werken van Frederico Carcia Lorca, John Rutter, Howard Goodall en Martin Palmeri.

Sinds 21 mei 2014 heeft Yvonne Peters de dirigeerstok overgenomen.

Welkom bij Toonkunstkoor Dordrecht

Het Toonkunstkoor is het oudste koor van Dordrecht. Het werd in 1829 opgericht, gelijktijdig met de landelijke Maatschappij ter Bevordering der Toonkunst.

De doelstelling van Toonkunst was: het steunen van praktisch en wetenschap-pelijk onderwijs, het in stand houden van plaatselijke zangverenigingen, het stimuleren en ondersteunen van eigentijdse componisten en het bevorderen van de zangkunst.

De doelstelling van 1829 is ook nog steeds zeer actueel.

“Staan voor de hoogst mogelijke kwaliteit en het stimuleren van de zangkunst in het algemeen”

Het Toonkunstkoor kende roerige tijden. Na een dieptepunt van nog maar 8 leden in 1868 groeide het koor in 1873 naar 169 zangers. In de twintigste eeuw waren er ook grote schommelingen. Het koor telt nu, in 2014, 55 leden.