sinds 1829

Het koor Concerten Historie Steun ons koor Informatie
Omhoog

Voorjaarsconcert

Zaterdag 2 april 2016

Trinitatiskapel


Een romantisch programmaWenn ich ein hübscher, kleiner Vogel wär …

Wat een gedachtenexperiment: als ik nu eens een leuk, klein vogeltje was… zou ik dan…? Ja wat eigenlijk? Mensen tobben wat af op zoek naar hun identiteit en de zin van het bestaan.
In onze tijd vatten sommige geleerde heren de kern van ons mens-zijn samen in de uitdagende boektitel
Wij zijn ons brein. Is dat zo? In de tijd van de Romantiek (19e eeuw) zochten dichters en schilders de antwoorden op hun levensvragen meer in het hart en in de natuur, in de liefde, in de vlucht van de vogels, het stromen van rivieren langs groene weiden en indrukwekkende landschappen.  Componisten maakten er muziek bij, vrolijke melodietjes voor als de zon scheen, maar ook heftige noodkreten en gewaagde zettingen als de moeilijke kanten van het leven aan de orde kwamen: waarom moet het leven geleefd worden als alles bij je handen afbreekt?
In ons voorjaarsconcert komt het hele scala van emoties aan de orde. Van het vertwijfelde ‘Warum?’ van Brahms tot de hoopvolle overtuiging van Diepenbrock, dat het ‘am Schluss doch harmonieret…’ en van alles er tussenin. Laat u meevoeren, we nemen u bij de hand, vaak komt het wel goed!